top of page

2021

Mixed media: outdoor engravings, workshops, animation & sound 

bygda2.0 & Åfjord Municipality, Stokkøya Norway 3rd September - 4th October

with:

Gwen Siôn
Jonas Pequeno
Kirsten Bertelsen


in collaboration with:
Stokkøy Bakeri (Nicola Menola & Genny Bernardi)

Awards:
International Opportunity Fund, Wales Arts International

Food for Elias 01.jpg
Food for Elias 02.jpg
IMG_5755.jpg
IMG_5733.jpg
Food for Elias 05.jpg
IMG_5615.jpg
IMG_5671.jpg
Screen Shot 2022-01-17 at 16.17.36.png
IMG_5098.jpg
IMG_5420.jpg

StokkøyaArt Press Release:

"For the 2021 Stokkøyart Residency, the four invited artists will present the culmination of their month-long research and production, where they focused on the structures of storytelling in folk tradition. 

 

The group worked with sound, speech, photogrammetry, stone engraving and pewter casting to explore the story of Hest-Elias (Elias the horseman), a local man whose life rejected the norms of society in favour of a commune with horses.

 

The project has materialised as a multi-faceted exploration of archetypal motifs within the Hest-Elias story; horses, nomadic walking, caregiving and oral tradition. 

 

Successful stories share a common thread of using specific symbols to carry meaning. Some stories work with a hero, or an anti-hero. Others use the strange to illuminate a moment of magic. The peculiar story of Hest-Elias inspired us to use these motifs: the barn, his ‘giant’ footprint and the specific number twelve. 

 

Engaging with a local community group who regularly discuss Hest-Elias, we encountered a story in which he was given twelve pieces of bread that he ate one by one. We worked with the number twelve in creating our own internal logic and reinterpreting his story: twelve pieces of bread, twelve retellings of a song and twelve footsteps placed on the island.

 

As a faux-archaeological process of dissemination and continuation of the story, the footprints, each embellished with a horseshoe, are engraved within the rock formations across the Stokkøya landscape. The engravings aim to instigate magical thinking for those who discover them during chance encounters. 

 

Recording oral retellings of a folk-song about Hest-Elias has been a key process in the production of the work. Sharing the lyrics with local people, we reflected on repetition and transformation by using the breath as a vessel for structuring language within the sound piece, echoing the frameworks of oral tradition. 

 

The recurring destination for Hest-Elias was the barn. It remains enigmatic within our interpretation of the story, symbolised by a featureless and dimly lit digital representation of a barn interior, the most familiar space for Hest-Elias. 

 

As a result of collaborating with Stokkøy Bakery, pieces of flatbread are on offer as part of the installation for audiences to share. We hope to communally reflect on social exchange, nourishment and the hard task of Hest-Elias' custodian objectives."

Mat til Elias

 

"På 2021 Stokkøya Art Residency skal fire studenter fra Central Saint Martins kunstskole i London, Storbritannia, presentere resultatet av deres måneds lange kunstneriske forskning og kreativitet. Deres prosjekt fokuserer på fortellerstemmens kraft og virkemidler i folkeeventyr.

 

I sitt arbeid bruker kunstnerne elementer som lyd, tale, fotogrammetri, steingravering og tinnstøping, til å utforske folkefortellingene til Hest-Elias. En mann fra bygden, som forlot samfunnets normer til fordel for en kommune med hester.

 

Prosjektet har materialisert seg i form av en mangefasettert utforskning av arketypiske motiver som presenterer seg i fortellingen om Hest-Elias; hester, nomadiske reiser, omsorgsgivning og bruk av muntlige tradisjoner.

 

Det kan trekkes en tråd gjennom vellykkede folkefortellinger på grunnlag av deres meningsbærende symbolbruk, som et virkemiddel i fortellingen. Noen fortellinger handler om en helt eller en antihelt. Andre belyser et magisk øyeblikk. Den forunderlige og magiske fortellingen om Hest-Elias har inspirert kunstnerne til å bruke lignende motiver: Låven, Elias sine digre fotspor og tallet tolv.

 

I løpet av et engasjement med en lokal gruppe i kommunen, som møttes regelmessig for å diskutere Hest-Elias, ble kunstnerne fortalt en historie der Elias ble gitt tolv brødskiver og der han spiste opp hver eneste en. Dette inspirerte kunstnerne til å innlemme tolvtallet i skapelsen av deres egen forståelse og tolkning av fortellingen om Hest-Elias: Tolv brødskiver, tolv gjenfortellinger av en sang og tolv fotspor plassert på øya.

 

Gjennom pseudo-arkeologiske prosesser, som involverte formidlingen og gjenskapelsen av fortellingen, har de tolv fotsporene blitt gravert inn i bergformasjoner på tvers av Stokkøyas landskap og pyntet med hestesko. Graveringene har som mål å iverksette magisk tenkning for dem som oppdager dem tilfeldig.

 

Innspillinger av muntlige gjenfortellinger av en folkesang om Hest-Elias har vært sentral i skapelsen av verket. Når de diskuterte sangteksten med innbyggerne på Stokkøya reflekterte kunstnerne over rollen som gjentagelse og transformasjon spiller i struktureringen av språket innenfor lydverket. Dette kan reflektere rammesystemer innenfor den muntlige tradisjonen.

 

Hest-Elias sitt daglige oppholdsstedet var låven. Det viktigste innenfor vår tolkning av denne folkefortellingen er symbolismen i et usselt og mørkt låverom, som kunstnerne skal presentere gjennom en 3D-skannet illustrasjon av låven.

 

I samarbeid med Stokkøy Bakeri skal knekkebrød bli tilbudt publikumet som en del av utstillingen. Kunstnerne håper at utstillingen kan skape en atmosfære der vi i fellesskap kan reflektere over sosial utveksling, næring og Hest-Elias sin utfordring med å beskytte hester mot menneskelige trusler."

bottom of page